Hỗ trợ Khách hàng

Chính sách bảo hành

Khách hàng cần đổi trả hàng trong vòng 07 ngày làm...

Chính sách xử lý khiếu nại

Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm...

Chính sách thanh toán

Có 3 hình thức thanh toán, khách hàng có thể lựa...

Chính sách đổi trả và hoàn tiền

Quý khách hàng được quyền kiểm tra và đổi trả...

Chính sách vận chuyển và giao nhận

Thạch rau câu Long Hải vận chuyển đơn hàng trên Toàn quốc...

Chính sách bảo mật thông tin

Thạch rau câu Long Hải tiến hành thu thập thông tin khách...