Download

Thạch rau câu Long Hải
STT
Nội dung
Tải về
1
Bản tự công bố sản phẩm Thạch rau câu Kimiko bổ sung Prebiotics

Công ty TNHH Long Hải tự công bố chất lượng sản phẩm Thạch rau câu Kimiko bổ sung Prebiotics theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ về Nhãn hàng hoá

2
Bản tự công bố sản phẩm Thạch rau câu uống Excite bổ sung Caffeine

Công ty TNHH Long Hải tự công bố chất lượng sản phẩm Thạch rau câu uống Excite bổ sung Caffeine theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ về Nhãn hàng hoá

3
Bản tự công bố sản phẩm Thạch Caramel Lapatie bổ sung Taurine

Công ty TNHH Long Hải tự công bố chất lượng sản phẩm Thạch Caramel Lapatie bổ sung Taurine theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ về Nhãn hàng hoá

4
Bản tự công bố sản phẩm Thạch sữa chua Natty bổ sung Collagen

Công ty TNHH Long Hải tự công bố chất lượng sản phẩm Thạch sữa chua Natty bổ sung Collagen theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ về Nhãn hàng hoá

5
Bản tự công bố sản phẩm Nước rau câu bổ sung chất điện giải

Công ty TNHH Long Hải tự công bố chất lượng sản phẩm Nước rau câu bổ sung chất điện giải theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ về Nhãn hàng hoá

6
Bản tự công bố sản phẩm Thạch rau câu bổ sung Calci

Công ty TNHH Long Hải tự công bố chất lượng sản phẩm Thạch rau câu bổ sung Calci theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ về Nhãn hàng hoá

7
Bản Tự công bố sản phẩm Nước rong biển ép nhãn hiệu Kamila

Toàn bộ quy trình sản xuất, nguyên liệu và các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm Nước rong biển ép nhãn hiệu Kamila với 02 hương vị Chanh leo và Bòn bon

8
Bản Tự công bố sản phẩm Nước rong biển ép nhãn hiệu Catalia

Toàn bộ quy trình sản xuất, nguyên liệu và các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm Nước rong biển ép nhãn hiệu Catalia với  vị Sâm Fansipan - Tốt cho sức khoẻ người lớn tuổi

9
Bản Tự công bố Sản phẩm Thạch Caramel Lapatie

Toàn bộ quy trình sản xuất, nguyên liệu và các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm Thạch Caramel Lapatie - thương hiệu Quốc gia năm 2018

10
Bản Tự công bố sản phẩm Thạch rau câu Long Hải

Bản Tự công bố sản phẩm Thạch rau câu Long Hải theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ bao gồm thành phần, quy trình sản xuất và các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm.

Thạch rau câu Long Hải - Thương hiệu Quốc gia năm 2018

11
Bản Tự công bố Sản phẩm Thạch sữa chua Natty

Công ty TNHH Long Hải tự công bố chất lượng sản phẩm Thạch sữa chua Natty theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 về Nhãn hàng hoá

12
Bản Tự công bố sản phẩm Nước rau câu Long Hải

Công ty TNHH Long Hải tự công bố chất lượng sản phẩm Nước rau câu Long Hải theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 về Nhãn hàng hoá

13
Bản Tự Công bố sản phẩm Thạch rau câu phong cách Nhật Bản Kimiko

Toàn bộ thông tin chi tiết về thành phần, quy trình sản xuất của Thạch rau câu phong cách Nhật Bản Kimiko - Đây là một loại sản phẩm mới do công ty TNHH Long Hải sản xuất với mẫu mã và công nghệ hoàn toàn khác biệt với các dòng sản phẩm trước đó

14
Chứng chỉ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 22000:2018

Chứng chỉ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018 của công ty TNHH Long Hải được Tổ chức Vinacert đánh giá và cấp vào ngày 20/04/2020

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 12 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 thì khi Doanh nghiệp đã được đánh giá và cấp chứng chỉ ISO 22000 sẽ không cần phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP nữa.

15
Bản Tự Công bố Sản phẩm Thạch rau câu uống Excite

Quy trình sản xuất, thành phần và các chỉ tiêu chất lượng của Thạch rau câu uống Excite - Thức uống bổ dưỡng cho ngày dài năng động

16
Bản Tự Công bố sản phẩm Thạch rau câu Marry

Toàn bộ quy trình sản xuất và chỉ tiêu chất lượng của Thạch rau câu Marry

Thạch rau câu Marry cho cặp đôi hạnh phúc

17
Thạch rau câu Long Hải hương vị Chanh leo

Toàn bộ thông tin chi tiết về thành phần, quy trình sản xuất của sản phẩm mới - Thạch rau câu Long Hải hương vị  Chanh leo do công ty Long Hải sản xuất 

18
CV chấp thuận của Cục Xúc tiến thương mại cho CTKM "Lộc vàng 1000 chỉ 9999"

Công văn của Cục Xúc tiến thương mại số: 2482/XTTM-QLXTTM ngày 20/11/2017 v/v: Xác nhận đăng ký thực hiện Khuyến mại cho CTKM của công ty TNHH Long Hải "Lộc vàng 1000 chỉ 9999"

19
Phiếu kết quả kiểm nghiệm quan trắc môi trường

Phiếu kết quả kiểm nghiệm quan trắc môi trường tại các phân xưởng làm việc công ty TNHH Long Hải

20
Bản tự công bố sản phẩm Nước thể thao PullUp

Bản tự công bố sản phẩm số: 09/LONG HAI/2023 của Công ty TNHH Long Hải về chất lượng sản phẩm Nước thể thao PullUp theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 về Nhãn hàng hoá

21
Bản tự công bố sản phẩm Nước tăng lực PullUp

Bản tự công bố sản phẩm số: 08/LONG HAI/2023 của Công ty TNHH Long Hải về chất lượng sản phẩm Nước tăng lực PullUp theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 về Nhãn hàng hoá