Download

Thạch rau câu Long Hải
STT
Nội dung
Tải về
1
Bản Tự công bố Sản phẩm Thạch Caramel Lapatie

Toàn bộ quy trình sản xuất, nguyên liệu và các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm Thạch Caramel Lapatie - thương hiệu Quốc gia năm 2018

2
Bản Tự công bố sản phẩm Thạch rau câu Long Hải

Bản Tự công bố sản phẩm Thạch rau câu Long Hải theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ bao gồm thành phần, quy trình sản xuất và các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm

3
Bản Tự công bố SP Thạch sữa chua Natty năm 2018

Công ty TNHH Long Hải tự công bố chất lượng sản phẩm Thạch sữa chua Natty theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 về Nhãn hàng hoá

4
Bản Tự công bố SP Nước rau câu Long Hải năm 2018

Công ty TNHH Long Hải tự công bố chất lượng sản phẩm Nước rau câu Long Hải theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 về Nhãn hàng hoá

5
CV chấp thuận của Cục Xúc tiến thương mại cho CTKM "Lộc vàng 1000 chỉ 9999"

Công văn của Cục Xúc tiến thương mại số: 2482/XTTM-QLXTTM ngày 20/11/2017 v/v: Xác nhận đăng ký thực hiện Khuyến mại cho CTKM của công ty TNHH Long Hải "Lộc vàng 1000 chỉ 9999"

6
Thạch rau câu uống phong cách Nhật Bản Kimiko - Bản Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Toàn bộ thông tin chi tiết về thành phần, quy trình sản xuất của sản phẩm mới - Thạch rau câu uống phong cách Nhật Bản Kimiko do công ty Long Hải sản xuất đã được Chi cục ATVSTP Hải Dương cấp giấy xác nhận

7
Bản Công bố Phù hợp Quy định an toàn thực phẩm của Thạch rau câu Kimiko

 Toàn bộ thông tin chi tiết về thành phần, quy trình sản xuất của Thạch rau câu phong cách Nhật Bản Kimiko - Đây là một loại sản phẩm mới do công ty TNHH Long Hải sản xuất với mẫu mã và công nghệ hoàn toàn khác biệt với các dòng sản phẩm trước đó

8
Chứng chỉ ISO 22000:2005

Chứng chỉ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2005 của công ty TNHH Long Hải được Tổ chức Vinacert đánh giá và cấp vào T04/2017

9
Bản Công bố Phù hợp quy định an toàn thực phẩm Thạch rau câu uống Excite

Quy trình sản xuất, thành phần và các chỉ tiêu chất lượng của Thạch rau câu uống Excite - Thức uống bổ dưỡng cho ngày dài năng động

10
Bản Công bố Phù hợp quy định an toàn thực phẩm Thạch rau câu Marry

Toàn bộ quy trình sản xuất và chỉ tiêu chất lượng của Thạch rau câu Marry