EN
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
0320.361.0408
2 Tư vấn viên

Thạch Sữa chua Natty

Thạch sữa chua túi 432g

Hương vị: Dâu, Xoài, Dứa, Dừa, Cam, Dưa, Đào
15.000 VNĐ/gói

Thạch sữa chua Natty 1000g

Hương vị: Dâu, Cam, Đào, Táo, Dứa, Dừa, Vải, Dưa,...
40.000 VNĐ/gói

Thạch sữa chua Natty 445g

Hương vị: Dâu, Xoài, Dứa, Dừa, Cam, Dưa, Đào
15.000 VNĐ/gói

Thạch sữa chua Natty 1000g

Hương vị: Dâu, Cam, Đào, Táo, Dứa, Dừa, Vải, Dưa,...
40.000 VNĐ/gói

Thạch sữa chua Natty 1000g

Hương vị: Dâu, Cam, Đào, Táo, Dứa, Dừa, Vải, Dưa,...
Liên hệ

Thạch sữa chua Natty 445g

Hương vị: Dâu, Xoài, Dứa, Dừa, Cam, Dưa, Đào
Liên hệ