EN
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
0320.361.0408
2 Tư vấn viên

Thạch rau câu uống Kimiko

Thạch rau câu uống KIMIKO vị xoài

Hương vị: Vị xoài
3.500 VNĐ/gói

Thạch rau câu uống KIMIKO vị dứa

Hương vị: Vị dứa
3.500 VNĐ/gói

Thạch rau câu uống KIMIKO vị dâu

Hương vị: Vị dâu
3.500 VNĐ/gói

Thạch rau câu uống KIMIKO vị đào

Hương vị: Vị đào
3.500 VNĐ/gói

Thạch rau câu uống KIMIKO vị cam

Hương vị: Vị cam
3.500 VNĐ/gói

Thạch rau câu uống KIMIKO vị dưa

Hương vị: Vị dưa
3.500 VNĐ/gói