EN
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
0320.361.0408
2 Tư vấn viên
CÔNG TY TNHH LONG HẢI

Nhà máy sản xuất và giao dịch: Cụm Công nghiệp I, xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương 
Nhà máy thứ hai: Cụm Công nghiệp khu 2, P. Cẩm Thượng, Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0220.3610236 – 0220.3610555  / Fax: 0220.3610235
Email: contact@thachlonghai.com.vn