EN
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
0320.361.0408
2 Tư vấn viên
STT
Tải về
1

Chứng chỉ ISO 22000:2005 Công ty TNHH Long Hải được cấp chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 22000 từ T09/2010

(38)
2

Báo cáo đánh giá gia hạn chứng chỉ ISO 22000:2005 Bản báo cáo của đoàn đánh giá Vinacert trước khi cấp gia hạn chứng chỉ ISO 22000:2005

(20)
3

Kết quả kiểm nghiệm T05/2016 Kết quả kiểm nghiêm các nguyên liệu đầu vào cho sản xuất các sản phẩm Thạch, Nước rau câu Long Hải, Thạch sữa chua Natty, Thạch Caramel Lapatie tại công ty Long Hải T05/2016

(62)
4

Thạch Caramel Lapatie - Bản công bố Phù hợp quy định an toàn thực phẩm Toàn bộ nội dung bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm của Thạch Caramel Lapatie do công ty Long Hải sản xuất gồm: các chỉ tiêu kỹ thuật, quy trình sản xuất... được Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hải Dương xác nhận

(90)
5

Bản Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với Nước rau câu Long Hải Toàn bộ chỉ tiêu kỹ thuật và thông tin về sản phẩm Nước rau câu do công ty Long Hải sản xuất

(76)
6

Kết quả kiểm nghiệm T06-07/2016 Toàn bộ kết quả kiểm nghiệm các nguyên liệu nhập để sản xuất sản phẩm tại công ty Long Hải

(49)
7

Bản Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với Thạch rau câu Long Hải Các chỉ tiêu kỹ thuật, quy trình sản xuất của sản phẩm Thạch rau câu Long Hải

(106)
8

Bản Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với Thạch sữa chua Natty Toàn bộ các chỉ tiêu kỹ thuật và quy trình sản xuất sản phẩm Thạch sữa chua Natty do công ty Long Hải sản xuất

(90)